ÇAMLIYAYLA BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

T.C.

ÇAMLIYAYLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 


ÇAMLIYAYLA BELEDİYESİ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

 

ÇAMLIYAYLA BELEDİYESİ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

 

Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi uyarınca 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince; Çamlıyayla Belediyesinde görevli memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam

 

Madde 2- (1) Bu Yönetmelik, Çamlıyayla Belediyesinde görevli memurlar hakkında uygulanır.

 

Disiplin Amirleri

 

Madde 3- (1) Disiplin Amirleri, bu Yönetmeliğin ekli çizelgelerinde gösterilmiştir.

 

Memurların Disiplin İşleri

 

Madde 4- (1) Memurların disiplin iş ve işlemlerinde Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

 

Madde 5- (1) Bu Yönetmelik, Çamlıyayla Belediye Meclisi Kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 6- (1) Bu Yönetmeliği, Çamlıyayla Belediye Başkanı yürütür.

EK-1

ÇAMLIYAYLA BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

BAŞKAN YARDIMCISI

BELEDİYE BAŞKANI

 

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

 

 

İÇ DENETÇİ

BELEDİYE BAŞKANI

 

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

 

BİRİM MÜDÜRLERİ/İŞLETME
MÜDÜRÜ, BİRİM AMİRLERİ

BELEDİYE BAŞKANI

 

AVUKAT

BELEDİYE BAŞKANI

 

UZMAN, SİVİL SAVUNMA UZMANI

BİRİM MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

MÜFETTİŞ, MÜFETTİŞ YARDIMCISI

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

MALİ HİZMETLER UZMANI,
MALİ HİZMETLER UZMAN
YARDIMCISI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

ŞEF, AYNİYAT SAYMANI,
EĞİTMEN, MUHASEBECİ VE
 DİĞER MEMURLAR

BİRİM MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

ZABITA VE İTFAİYE PERSONELİ

BİRİM AMİRİ

BELEDİYE BAŞKANI