Ardıçyurdu mevkii arsa satışı

Mülkiyeti Çamlıyayla Belediyesine ait olup, ekli ilanda cinsi, ada, parsel numarası, m2'si, muhammen bedeli belirtilen, İlçemiz, Çayırekinliği Mahallesinde bulunan arsaların, 03 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 10:00'da Çamlıyayla Belediyesi Hizmet Binası Belediye Başkanımız Makam Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 inci maddesine göre açık teklif usulüyle Belediyemizce satışı gerçekleştirilecektir.