31.10.2018 TARİHLİ HURDA SATIŞI İHALE İLANI

T.C.

ÇAMLIYAYLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

İLAN

 

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

Belediyemize ait depolarda atıl durumda bulunan ve herhangi bir şekilde kullanılma imkanı bulunmayan aşağıda yaklaşık miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminatı gösterilen hurda kapsamındaki demir, alüminyum ve döküm parçalar Belediyemiz Encümeninin 24/10/2018 tarih ve 110 sayılı kararına istinaden 31/10/2018 tarihine rastlayan ÇARŞAMBA günü saat 10.00’da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre satılacaktır.

 

 

SATIŞI YAPILACAK HURDANIN        :

 

CİNSİ

MİKTARI (KG)

MUHAMMEN BEDEL  (TL/kg)

TOPLAM BEDEL (TL)

% 3 GEÇİCİ

TEMİNATI (TL)

Hurda

10.000

1,40

14.000,00

420,00

 

İlgilenenlere ilanen duyurulur.

 

NOT : İhale ile ilgili şartname, bedeli mukabilinde belediyemiz yazı işlerinden temin edilebilir.

 

 

ÇAMLIYAYLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI