29.04.2015 TARİHLİ AÇIK ALAN (SOSYETE PAZARI) İHALE İLANI

AMLIYAYLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

1) Aşağıda cinsi, numarası, adresi, muhammen bedeli ve geçici teminatı gösterilen Belediyemize ait açık alan, Belediye Encümeninin 15.04.2015 tarih ve 19 sayılı kararı ile kiraya verilecektir.

 

2) İhale, 29.04.2015 tarihine rastlayan ÇARŞAMBA günü saat 11:00’ de, Belediye Hizmet Binasında, Belediye Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık arttırma sureti ile yapılacaktır.

 

3- KİRAYA VERİLECEK MÜLKÜN                    :

 

CİNSİ

MİKTARI

m2

ADRESİ

MUH.BEDEL

(TL)

% 3

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

AÇIK ALAN

1500.00

Kale Mh. Saybaşı Sk.

45.000,00

1.350,00

 

 

 

NOT: İhale ile ilgili şartname belediyemiz Yazı İşleri Şefliğinden temin edilebilir.

 

 

ÇAMLIYAYLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI