22.02.2016 TARİHLİ KAFE RESTAURANT İHALE İLANI

İLAN 

ÇAMLIYAYLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

1) Aşağıda cinsi, adresi, muhammen bedeli ve geçici teminatı gösterilen Belediyemiz adına Orman Kadastrosunda Orman Kanunun 2/b maddesi uyarınca tespit gören Çamlıyayla Namrun 1556 parsel  4585 m2 miktarındaki taşınmaz kafe ve restaurant olarak  Belediye Encümeninin 12/02/2016 tarih ve 12 sayılı kararı ile kiraya verilecektir.

2) İhale, 22/02/2016 tarihine rastlayan PAZARTESİ günü saat 10:00’ da, Belediye Hizmet Binasında, Belediye Başkanı Makam Odasında, Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı kanunun 45. Maddesine göre açık arttırma sureti ile yapılacaktır.

3-KİRAYA VERİLECEK MÜLKÜN     :

CİNSİ

PARSEL NO

ADRESİ

MUH.BEDEL

(TL)

% 3

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

Kafe-Restaurant ve müştemilatı

1556

Çayırekinliği Mh. Adayla Sokak No:1

5.000,00

150,00

 

NOT: İhale ile ilgili şartname belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

ÇAMLIYAYLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI