18.04.2014 TARİHLİ ARSA SATIŞ İHALE İLANI

T.C.
ÇAMLIYAYLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 
İLAN
 
ÇAMLIYAYLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1- Aşağıda cinsi, ada ve parsel numarası m2’si, muhammen bedeli ve geçici teminatı gösterilen arsalar Belediye Encümeninin 11/04/2014 tarih ve 25 sayılı kararı ile satılacaktır.
2- İhale 18/04/2014 tarihine rastlayan CUMA günü saat 10.00’da Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Kanununun 45. maddesine göre açık artırma sureti ile yapılacaktır.
 
3- SATIŞI YAPILACAK GAYRIMENKULLERİN     :