16 MART 2018 TARİHLİ DÜKKAN İHALE İLANI

ÇAMLIYAYLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

            1- Çamlıyayla Belediyesine ait olup, aşağıda cinsi, numarası, miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminatı gösterilen mülkler; Çamlıyayla Belediyesi Encümeninin 07/03/2018  tarih ve 15 sayılı kararına istinaden kiraya verilecektir.

2- İhale, 16 Mart 2018 tarihine rastlayan CUMA günü saat 10:00’da Çamlıyayla Belediyesi Hizmet Binası Belediye Başkanı Makam Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma suretiyle yapılacaktır.

 

İlanen duyurulur.

 

 

3- KİRAYA VERİLECEK MÜLKLERİN      :

 

SIRA

NO.

CİNSİ

ADRESİ

NO

MİKTARI

(M²)

MUHAMMEN BEDEL

(TL)

% 6 GEÇİCİ TEMİNATI (TL)

1.

Kahvehane

Fakılar Mahallesi Çakırlı Mevki

4/A

179.00

3.000,00

180,00

2.

Fırın

Fakılar Mahallesi Çakırlı Mevki

4/D

101.00

10.000,00

600,00

 

NOT: İhale ile ilgili şartname, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.