11.07.2018 TARİHLİ ARDIÇYURDU MEVKİİ ARSA SATIŞ İHALE İLANI

T.C.

ÇAMLIYAYLA BELEDİYESİ

HUSUSİ ŞARTNAME

 

1- Aşağıda cinsi, ada ve parsel numarası m2’si, muhammen bedeli ve geçici teminatı gösterilen arsalar Belediye Encümeninin 04/07/2018 tarih ve 52 sayılı kararı ile satılacaktır.

 

2- İhale 11/07/2018 tarihine rastlayan ÇARŞAMBA günü saat 10.00’da Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Kanununun 45. maddesine göre açık artırma sureti ile yapılacaktır.

 

3- SATIŞI YAPILACAK GAYRIMENKULLERİN    :

 

S.

NO

ADA NO

PARSEL NO

MİKTARI (m2)

Muh.Bedel (TL/m2)

TUTARI

(TL)

% 3 GEÇİCİ TEMİNATI

1

305

1

 1470,00

170,00

249.900,00-

7.500,00-

2

312

10

 1538,00

150,00

230.700,00-

6.925,00-

3

313

1

 1249,00

140,00

174.860,00-

5.245,00-

4

315

1

 1001,00

160,00

160.160,00-

4.805,00-

5

315

2

 1114,00

150,00

167.100,00-

5.015,00-

6

315

3

   942,00

150,00

141.300,00-

4.240,00-

7

315

4

 1034,00

150,00

155.100,00-

4.655,00-

8

315

5

 1034,00

160,00

165.440,00-

4.965,00-

9

315

8

 1007,00

160,00

161.120,00-

4.835,00-

10

315

9

 1009,00

160,00

161.440,00-

4.845,00-

11

315

10

 1058,00

160,00

169.280,00-

5.080,00-

12

318

2

   991,00

180,00

178.380,00-

5.350,00-

13

318

3

 1000,00

180,00

180.000,00-

5.400,00-

14

326

6

 1051,00

100,00

105.100,00-

3.155,00-

15

326

7

   967,00

100,00

96.700,00-

2.900,00-

 

4- Arsaların ihale satış bedeli en geç 16/07/2018 tarihine mesai bitimine kadar (saat 16.00) peşin olarak yatırılacaktır. Arsa bedelini belirtilen sürede yatırmayan müstecirin ihalesi fesh olunarak, yatırmış olduğu teminatlar belediyemize irat kaydedilecektir.

 

5- İhale öncesi arsa satış muhammen bedeli (toplam bedel) üzerinden  % 3 geçici teminat yatırılacak olup, ihaleyi müteakip ihale bedeli üzerinden ayrıca % 6 kati teminat alınacaktır. Geçici teminatın iadesi arsa bedelinin tamamının ödenmesinden sonra, kati teminat iadesi ise arsanın tapu devir işlemlerinden sonra yapılır.

 

6- İhale ile ilgili her türlü vergi resim , harç ve karar pulu alıcıya aittir.

 

7- Arsaların tapu devir işlemleri; ihale bedelinin tamamının yatırılmasını müteakip  en geç 3 (ÜÇ) ay içerisinde yapılır. Tapu devir işlemleri sırasında tahakkuk edecek tapu masrafları alıcı tarafından karşılanacaktır.                                                                                         

 

 8- Arsa satış fiyatlarına KDV dahildir.

 

 9- Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Tarsus Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

 

10- Komisyonumuz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

11- İhale Kararı ihale tarihini müteakip 15 gün içerisinde belediye başkanınca onaylanır veya iptal edilebilir