07.03.2014 TARİHLİ HALI SAHA İHALE İLANI

ÇAMLIYAYLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1) Aşağıda cinsi, numarası, adresi, muhammen bedeli ve geçici teminatı gösterilen Belediyemiz mülkü Belediye Encümeninin 26.02.2014 tarih ve 19 sayılı kararı ile kiraya verilecektir.

 

2) İhale, 07.03.2014 tarihine rastlayan CUMA günü saat 10:00’ da, Belediye Hizmet Binasında, Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı kanunun 45. Maddesine göre açık arttırma sureti ile yapılacaktır.

 

 

KİRAYA VERİLECEK MÜLKÜN                        :

 

CİNSİ

ADRESİ

MUH.BEDEL

(TL)

% 3

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

Halı Saha ve Müştemilatı

Çayırekinliği Mah. Yusuf ÖNCALIR Sokak

4.900,00

147,00

 

NOT: İhale ile ilgili şartname belediyemiz Yazı İşleri Şefliğinden temin edilebilir.