06.05.2015 TARİHLİ AKARYAKIT İSTASYONU VE MÜŞTEMİLATI İHALE İLANI

ÇAMLIYAYLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

1) Aşağıda cinsi, numarası, adresi, muhammen bedeli ve geçici teminatı gösterilen Belediyemize mülk , Belediye Encümeninin 15.04.2015 tarih ve 20 sayılı kararı ile satılacaktır.

 

2) İhale, 06.05.2015 tarihine rastlayan ÇARŞAMBA günü saat 11:00’ de, Belediye Hizmet Binasında, Belediye Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık arttırma sureti ile yapılacaktır.

 

3- SATILACAK MÜLKÜN             :

 

CİNSİ

MİKTARI

m2

ADRESİ

MUH.BEDEL

(TL)

% 3

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

6528 Nolu parsel, üzerinde Akaryakıt istasyonu ve müştemilatı

1.846,00

Çayırekinliği Mh. Toros Cad.

580.300,00

17.409,00

 

 

 

NOT: İhale ile ilgili şartname belediyemiz Yazı İşleri Şefliğinden temin edilebilir.

 

 

ÇAMLIYAYLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI