06.04.2018 TARİHLİ AÇIK ALAN İHALE İLANI

İLAN

 

ÇAMLIYAYLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

1) Aşağıda cinsi, ada/parsel numarası, adresi, muhammen bedeli ve geçici teminatı gösterilen Belediyemize ait açık alan, Belediye Encümeninin 21/03/2018 tarih ve 16 sayılı kararı ile kiraya verilecektir.

 

2) İhale, 06.04.2018 tarihine rastlayan CUMA günü saat 14:00’ de, Belediye Hizmet Binasında, Belediye Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık arttırma sureti ile yapılacaktır.

 

3- KİRAYA VERİLECEK MÜLKLERİN                     :

 

CİNSİ

ADA/ PARSEL NO

MİKTARI

m2

ADRESİ

MUH.BEDEL

(TL)

% 3

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

AÇIK ALAN

423/3

1500.00

Kale Mh. Saybaşı Sk.

20.000,00

600,00

 

 

 

NOT: İhale ile ilgili şartname belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

 

 

ÇAMLIYAYLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI