Belediye Meclisi

MECLİS BAŞKANLIK DİVANI
BAŞKAN İsmail TEPEBAĞLI (Belediye Başkanı)


A- MECLİS BAŞKAN VEKİLLİĞİ

Osman YASİN

Süleyman ŞİMŞEK


B- MECLİS KATİP ÜYELİĞİ

Süleyman ŞİMŞEK

Hatice EROĞLU


C- ENCÜMEN ÜYELİĞİ

Osman YASİN

Davut BİÇER


İHTİSAS KOMİSYONLARI

A- MECLİS PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Davut BİÇER

Hatice EROĞLU

Hakkı ÇELİK


B- MECLİS İMAR KOMİSYONU

Süleyman ŞİMŞEK

Halil ÖZDEN

Ramazan İRİŞİK


C- TKB (Tarihi Kentler Birliği

Halil ÖZDEN

Hatice EROĞLU


C- TKB (Tarihi Kentler Birliği

Davut BİÇER

Süleyman ŞİMŞEK


D- Tüketici Hakem Heyeti

Süleyman ŞİMŞEK

Hatice EROĞLU


ÇİFTÇİ MALLARINI KORUMA MECLİS BAŞKANLIĞI

A- ASİL ÜYELER
- Ahmet ÇOBAN
- Hüseyin TOPAKSU
- Ahmet ÇİĞDEM
- Bayram DELİKÇİ
- Mevlüt EREN
B- YEDEK ÜYELER
- Mehmet TEPEBAĞLI
- Resul KÖK
- Hasan PEKMEZ
- Mehmet OKSAL
- İsa NERGİZ